30/11/2020

Waartoe voelt u zich geroepen?

Ons autonome zenuwstelsel is inderdaad uitermate belangrijk voor hoe we in de wereld zijn. Helaas wordt dat vandaag de dag nogal eens vergeten door alle breinverhalen. […]
30/11/2020

Connecting Fields, oog hebben voor het unieke talent voor uw organisatie. De ultieme perfectie!

Eten is iets subjectiefs, dus in feite niet objectief, maar het is heel subjectief. Het is moeilijk om iets te maken wat je kunt beargumenteren en […]
22/10/2020

Sturen op potentie in plaats van controle.

Hoe geef ik nu dé juiste en tijdige sturing aan de mensen binnen mijn organisatie? Moet ik mijn processen optimaliseren of moet ik het over een […]
15/10/2020

NEUROBIOLOGIE VAN GEVOELENS VAN VEILIGHEID – samenhang met adem, muziek en hartritme (HRV).