NEUROBIOLOGIE VAN GEVOELENS VAN VEILIGHEID – samenhang met adem, muziek en hartritme (HRV).
15/10/2020
Connecting Fields, oog hebben voor het unieke talent voor uw organisatie. De ultieme perfectie!
30/11/2020

Hoe geef ik nu dé juiste en tijdige sturing aan de mensen binnen mijn organisatie? Moet ik mijn processen optimaliseren of moet ik het over een heel andere boeg gaan gooien? Wanneer wordt het tijd om de bakens te gaan verzetten?

Sluit onze missie nog wel aan op de positie en visie van onze organisatie? En niet onbelangrijk, herkent onze klant zich noch wel in de producten, diensten en waarden die wij willen uitdragen? Wat zegt dat over onze cultuur en het leiderschap dat de huidige veranderende tijdgeest van ons vraagt?

Welk gedrag vraagt dat van mijn medewerkers en hoe krijgt dat weer zijn vorm zodat alle processen soepel verlopen en onze producten of diensten op waarderend gejuich van onze klanten mogen rekenen?

Sturing binnen organisaties gebeurt niet zelden enkel op basis van input en output. Kosten en baten, winsten en verliezen. We kijken naar de delen en niet naar de gehelen. Stel dat we het met z’n allen eens een model zouden kunnen ontwikkelen waarin we niet meer op eilandjes werken en onderling rapporteren, maar collectief werken aan gemeenschappelijk diensten of producten binnen onze organisaties? Zouden onze medewerkers dan niet veel meer het gevoel kunnen hebben wat en waarom ze wát doen? Dat iedereen dezelfde Missie voelt en ervaart, dezelfde Visie deelt, collectief de Waarden omarmt, de Processen weet te optimaliseren en trots kan zijn op haar of zijn Product of Dienst? Is dit mogelijk?

Jazeker, samen met u en uw organisatie ontwikkelen wij in co-creatie de juiste middelen zodat u kunt sturen op blijvend perspectief zonder de noodzakelijke basisvoorwaarden hiervoor te verliezen. Wij bieden u de juiste knoppen om aan te draaien. Sturen op potentie in plaats van controle.

Alexander Plooij

Meer weten? www.connectingfields.nl