Hoe komt het nou dat jullie altijd zulke perfecte kandidaten vinden?
01/10/2020
Sturen op potentie in plaats van controle.
22/10/2020
Show all

NEUROBIOLOGIE VAN GEVOELENS VAN VEILIGHEID – samenhang met adem, muziek en hartritme (HRV).

Muziek & Neurobiologie
NEUROBIOLOGIE VAN GEVOELENS VAN VEILIGHEID – samenhang met adem, muziek en hartritme (HRV).

Zie publicatie: TIG 3-2020_BlasePlooij_Neurobiologie 
(translation in English) Neurobiology feelings of savety in English TIG No 3 2020
De parallelle inzichten uit de wereld van de Kunsten, Executive Search en Organisatie ontwikkeling.

De waarde van kunst (educatie) is de ontwikkeling van de ‘verbeelding’. Verbeelding wordt voor waarneming verantwoordelijk gesteld. Deze ‘Inbeelding’ gaat aan waarnemen en handelen vooraf. Zonder verbeelding (innerlijke vertaling van de realiteit) is geen psychisch leven mogelijk. Zien wij een figuur, bijvoorbeeld een cirkel, dan voltrekken wij – onbewust – een virtuele beweging. Dit gebeurt ook wanneer men aan de figuur denkt of de opdracht krijgt de figuur te tekenen.
Waarnemen en handelen zijn beide symbolische processen, dat wil zeggen een vertaling van de uiterlijke werkelijkheid naar binnen en de innerlijke werkelijkheid naar buiten. De handeling is ten nauwste verwant met de waarneming waaruit ze ontstaat. In oorsprong zijn waarneming en handeling twee kanten van hetzelfde proces.

Kunst (maar dus ook werk) krijgt bezieling of ‘leeft’ pas als de kunstenaar er zijn geest aan heeft medegedeeld, anders blijft het slechts een skelet, een lege vorm. De weg van de Kunstenaar is het vermogen om één met hun kunstwerk te kunnen zijn. Of je nu trompet speelt, tekent of beeldhouwt. De kunstenaar moet één worden met zijn object of bezigheid door eenheid te ervaren.

Reeds in de Chinese geneeskunde hadden de artsen al een vermoeden van wat later wetenschappelijk werd vastgelegd. Men trok een parallel tussen de ‘sympathicus’ en ‘vagus’ als de grote bestuurders van het vegetatieve zenuwstelsel en de oud Chinese Yang en Yin. Is het evenwicht verstoord tussen het sympathische en vegetatieve zenuwstelsel, dan ontstaan er ziekten.

Kennis en inzicht van het bovenstaande biedt ons de basis hoe te kijken naar mens en organisatie.

Bron: publicatie Blase & Plooij Medisch tijdschrift voor Integrale Geneeskunde (No 3 2020)