Onze hersenen namen niet alleen op zichzelf goede of bedreigende zaken waar, maar begonnen ook seinen te gebruiken om die te voorspellen.
01/12/2020
Vanavond hoorde ik via het Sport journaal dat veel topsporters aan depressies leiden..
29/07/2021

Connecting Fields
‘Een fundamenteel andere benadering van executive search en organisatieontwikkeling’.

Veel mensen zijn het zich niet bewust, maar wat wij als mens waarnemen lijkt als het ware dat wat wij waarnemen buiten onszelf wordt waargenomen (doordenkertje?) Echter gaat het in principe over de ‘waarnemer, dat wordt waargenomen en de weg van de waarneming’. Wat wij ons als mens niet bewust zijn nemen wij niet waar. Dus wat wij waarnemen is een “construct” van onze hersenen en conditionering. Net zoals bij de Pyramide van Maslov, is er sprake van een stapeling van behoeftes (bij mensen) en processen (bij organisaties). Bij ons als mens geldt wat is jouw Impuls? Waartoe voel jij je geroepen (Impuls)? En hoe kan dat vorm krijgen (Situatie).

Binnen organisaties vertalen we dit zelfde proces naar ‘wat is de Missie van de organisatie’ en in welke product of dienst krijgt deze vorm?
Het interessante is ook dat mens en organisatie elkaar zo dus ook beïnvloeden. Processen binnen ons mensen en de organisatie waar wij werken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Hoe zie jij jouw wereld??