Juist Verbonden (bij de Belastingtelefoon)
13/03/2020
Innovatie binnnen de culturele sector?
12/04/2020

Connecting Fields & de Koers. Partners in Co-creatie.

Wat brengen wij:
Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!
Wij geloven dat de beste innovaties voortkomen uit co-creatie.
Voor het co-creëren is een goede dialoog met elkaar noodzakelijk. Niet een debat op basis van winnen of verliezen, maar een dialoog om tot elkaar te komen. Een dialoog met elkaar naar één doel of perspectief. Onze kracht is het in Co-creatie komen tot een collectieve visie vanuit een grote diversiteit. Door middel van analoge of digitale innovatie halen wij breedschalig relevante kennis en informatie bij deskundige stakeholders op.
Wij ondersteunen organisaties door grootschalige dialogen mogelijk te maken. Deze dialogen kunnen zelfsturend zijn en volledig toegespitst op de organisatie zelf en haar specifieke taal en vraagstukken.

Wat doen wij:
Samen met ‘de Koers’ brengen wij belanghebbenden of anders gezegd ‘Stakeholders’ met elkaar ‘in dialoog’ om tot een éénduidig en collectief perspectief te komen. Dit doen wij voor bedrijven, organisaties en instellingen. Met elkaar vinden wij nieuwe perspectieven of oplossingen voor (uitdagende) vraagstukken op het gebied van (technische) innovatie, milieu en maatschappij.
Niet de weg van ‘wat zijn en waar liggen onze verschillen’, maar welke visie hebben we gemeenschappelijk en waar kan deze samen toe leiden? Dialogische vaardigheden tussen mensen, mens en organisatie, en mens en samenleving worden steeds belangrijker. Van debat naar dialoog.

Niet meer de weg van ‘wat zijn en waar liggen onze verschillen’, maar welke visie hebben we gemeenschappelijk en waar kan deze samen toe leiden? Dialogische vaardigheden tussen mensen, mens en organisatie, en mens en samenleving worden steeds belangrijker. Van debat naar dialoog.

Hoe wij dit doen:
De belangrijkste visie is hier: We gaan van A naar B op de manier van B!
Door middel van ‘prototypen en testen komen wij tot een éénduidig gedragen visie, doel of product.
Door zorgvuldig geformuleerde vragen wordt de weg naar het gemeenschappelijk doel zichtbaar realistisch. Een collectief gedragen perspectief!
Opschalen kan zowel analoog als ook digitaal. Zo kunnen wij van 6 tot wel 100’en deskundigen gelijktijdig betrekken bij het ophalen van kennis en informatie. Zo brengen wij ‘real time’ deskundige stakeholders met elkaar in dialoog. Informatie wordt gedigitaliseerd om tegelijkertijd of achteraf te kunnen analyseren.

Voor actuele voorbeelden:

RoadTripp

RoadMapp

RoadTeam

Waar we dit al eerder deden:
Een greep uit het gerealiseerd aanbod bij: Staying ahead – The Values Dialoque – (Telenet), Werk en Toekomst – Philips duurzaam inzetbaar (Philips), Brighter you, Brighter us (DSM), Let’s Move – Nieuwe werken op de Nieuwe Werkplek (Fidea), Juist Verbonden (Belastingtelefoon). Daarnaast zijn reeds uit gerealiseerde trajecten (na goedkeuring van de desbetreffende organisaties) de volgende dialoog kaarten beschikbaar: ‘Ons professioneel Statuut’, ‘duurzame inzetbaarheid’, ‘van werkstress naar werkplezier’, ‘Fit in de nacht’(Erasmus MC), ‘Medenzeggenschap’ (SER), Business Behavior’, eva.

Voor wie:
Voor elke organisatie die met behulp van dialoog een volgende stap wil zetten, collectieve kennis wil ophalen en daarbij ieders stem wil laten gelden.

Voor meer informatie:
www.connectingfields.nl
Alexander Plooij
06-20433137